sv. Atanasia / so 18. duben 2015

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda... (pokračování)

Britská Komise pro rovnost a lidská práva zjistila: Křesťané se často bojí přiznat svou víru

V rámci celostátní studie britské Komise pro rovnost a lidská práva bylo téměř 2 500 lidí všech vyznání dotázáno, jak praktikují své náboženství v zaměstnání. Tento průzkum byl proveden proto, aby byl prozkoumán citelně narůstající konflikt ohledně práva křesťanů jednat v souladu s jejich náboženským přesvědčením. Výsledky jsou pozoruhodné: Křesťané se často bojí přiznat svou víru!

Budoucnost světových náboženství: Odhady růstu populace 2010–2050

Náboženský profil světa se rychle mění, což je způsobeno především rozdíly v porodnosti a velikosti mladé populace mezi hlavními světovými náboženstvími a také počtem lidí, kteří mění své náboženství. Během příštích čtyř desetiletí křesťané zůstanou největší náboženskou skupinou, ale islám bude růst rychleji než ostatní velká náboženství. Bude-li současný trend pokračovat, do roku 2050...

Cor Unum v Iráku: setkání s uprchlíky a humanitárními pracovníky

Otec Segundo Tejado Munoz se navrátil do Vatikánu z mise, při níž navštívil uprchlíky v Iráku, a přinesl svědectví o naději a zoufalství milionů lidí na útěku před válkou a pronásledováním.

Německo: Konvertitů od islámu přibývá

Náboženská obec Nejsvětější Trojice Samostatné evangelicko-luterské církve (SELK)v Lipsku roste. Třetina věřících jsou konvertité od islámu, převážně Íránci.

Amnesty International: počet poprav se v roce 2014 zvýšil

Alarmující počet zemí – zejména v Asii – vykonával v roce 2014 trest smrti jako prostředek v boji se skutečným nebo domnělým ohrožením státní bezpečnosti spojeným s terorismem, zločinností nebo vnitřní nestabilitou, uvedla organizace Amnesty International ve své výroční zprávě o celosvětovém užívání trestu smrti. Popravy byly v roce 2014 zaznamenány ve 22 zemích, stejně jako v roce 2013.

Profil svěcených kněží v USA

Počet mužů, kteří budou letos vysvěceni, vzrostl v USA od loňska o 25 %. Jde o nový trend poté, co počet nových kněží v letech 1965-2005 setrvale klesal. Průměrný věk nově vysvěcených je 34 let, čtvrtina z nich pochází ze zahraničí – z Nigérie, Polska, Vietnamu, Kolumbie, Mexika a Filipin.