sv. Hilarion / so 28. březen 2015

V mládí vstoupil do kláštera, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Mnic... (pokračování)

Kníže Alois proti potratové legislativě

Dědičný kníže Alois před zhruba dvěma měsíci prohlásil v lichtenštejnském parlamentu, že se vzdá správy státních záležitostí a zcela se stáhne z politického života, pokud mu bude zabráněno vetovat nový zákon o potratech, píše list Catholic Herald (7. 5. 2012). Političtí propotratoví aktivisté vyhlásili referendum, které chce zpochybnit dvousetleté pravomoci lichtenštejnského knížete, včetně práva veta. Referendum má být vyhlášeno 10. května a kromě prosazení zákona o ukončení těhotenství může poznamenat další osud konstituční monarchie.

Korunní kníže Alois prohlásil, že své moci nechce využívat svévolně, nýbrž že jedná v zájmu budoucích nenarozených lichtenštejnských občanů. Jako věřící katolík nemůže oddělovat svou víru od veřejných povinností v otázce tak zásadního významu, dodal. Není to tak dávno, kdy nenarozené děti byly zákonem chráněny v každé evropské zemi a legislativa zaručovala jejich právo na život. Právo vetovat potratový zákon tedy souzní s přirozeným právem a chce zamezit legislativní nespravedlnosti.

Obdobná krize monarchie nastala v roce 1990 v Belgii. Král Balduin I. odmítl podepsat potratový zákon a vzdal se vlády. Avšak již 44 hodin po jeho abdikaci jej belgický parlament opět dosadil do funkce, aby předešel hrozící konstituční krizi.

10. 05. 2012, RadioVaticana.cz