sv. Simeon Jeruzalémský / po 27. duben 2015

Byl příbuzným Pána Ježíše. Po smrti Jakuba ml. se stal jeruzalémským biskupem. ... (pokračování)

Nový benediktinský klášter ve Svaté zemi

Vysoce postavení katoličtí duchovní zasvětili 17. května nový klášter postavený v místě, kde Ježíš zázračně rozmnožil chléb a ryby.

Při aktu zasvěcení emeritní latinský patriarcha Jeruzaléma Michel Sabbah řekl, že klášter je „novým svědectvím o Boží přítomnosti v životě této země, novým duchovním činitelem v životě této země, novým duchovním společníkem všech obyvatel této země, židů, křesťanů, muslimů a Drúzů, nás všech při hledání Boha, stejně jako při hledání míru“.

Tohoto aktu se účastnil kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem a apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco, spolu s několika dalšími biskupy, včetně řeckého pravoslavného arcibiskupa z Nazareta.

Patriarcha Sabbah zastupoval svého nástupce, patriarchu Fouada Twala. Před zasvěcením kardinál Meisner slavil pontifikální mši v klášterním kostele Rozmnožení chleba a ryb v Tabze u Galilejského jezera. Nový klášter bude využívat šestice mnichů z benediktinského převorství, které bylo v Tabze založeno roku 1939.

Klášter byl přestavěn, protože stará budova z roku 1950 byla postavena bez základů. Ta posléze zchátrala a hrozilo jí zřícení, neboť v této oblasti často dochází k zemětřesení.

Kardinál Meisner je předsedou německého Svazu pro Svatou zemi, jenž je majitelem a stavitelem klášterního areálu.

Organizaci Pomoc církvi v nouzi řekl, že mniši jsou „muži z Galileje, kteří vzhlížejí k nebi, stejně jako při Nanebevstoupení Páně. „To je jejich služba. Pomáhají nám zajistit, abychom na nebe nezapomněli.“

Vzhledem k tomu, že letní teploty v této oblasti mohou dosáhnout 50 stupňů, Pomoc církvi v nouzi poskytla 63 850 dolarů na vybudování malé klimatizované letní modlitebny uvnitř kláštera, aby mniši mohli uniknout před teplem a hlukem návštěvníků.

Patriarcha Sabbah řekl, že klášter, který se modlí, je „životní nutností“ všude, ale především ve Svaté zemi, kde „se zjevil Bůh“. Obyvatelé Svaté země „stále žijí v dlouho trvající a bolestivé konfliktní situaci, která vyžaduje smíření s Bohem i mezi sebou,“ pokračoval.

„Tato země potřebuje poznat a vidět skutečnou lidskou bytost, kterou stvořil Bůh ke svému obrazu, jež je schopna milovat tak, jako miluje Bůh, abychom nalezli cestu k míru a skutečně lidskému pokojnému životu.“

31. 05. 2012, Catholic News Agency