sv. Sulpicius Severus / čt 29. leden 2015

Dospíval na královském dvoře v Galii. Byl prý pážetem, dosáhl vzdělání a podle ... (pokračování)

Bratr je víc než bližní!

Pane premiére, umožněte azyl křesťanským rodinám s malými dětmi. Pomůžeme jim. - Tak zní odhodlaná výzva křesťanů v České republice, kteří chtějí pomoci lidem vyhnaným z vlastních domovů, z města, od svých bližních, lidem, jimž byly zpřetrhány vlastní kořeny. Muži utíkali před jistou popravou, ženy před zotročením, děti před stětím hlavy. Je to dnešní realita Blízkého východu. Je to současnost, v níž se nacházíme i my, v relativně pohodlném středu Evropy.

Iniciativu Bratr je víc než bližní podpořila první tisícovka lidí

Zájem českých křesťanů o aktivní pomoc uprchlým křesťanským rodinám s malými dětmi, jež by měly být přijaty do ČR, překročil očekávání. Iniciativu Bratr je víc než bližní podpořila už první tisícovka ochotných dobrovolníků.

Kardinál Marx: Život si nelze koupit

S ohledem na možnosti reprodukční medicíny kardinál Reinhard Marx varoval, že „ze zázraku života a jeho předávání se stává výroba života“. Život „si nelze koupit, lidský život není náš majetek, náš produkt, který vyrábíme podle svých přání,“ řekl arcibiskup ve svém silvestrovském kázání v mnichovském Frauenkirche.

Islámský stát popravil 4 děti, které odmítly konvertovat k islámu

Anglikánský duchovní, obecně známý jako „bagdádský vikář“, uvedl, že ozbrojenci z Islámského státu v Iráku a Levantě popravili čtyři děti, které odmítly konvertovat k islámu.

Keňa – protikřesťanské útoky

„Co by řekl Kristus, kdyby v jeho době docházelo k teroristickým útokům?“ táží se keňští křesťanští představitelé ve společném vánočním poselství věřících, kteří jsou stále ještě otřeseni útoky v severní Keni, jež si berou za cíl náboženství odlišná od islámu.

Opus Dei zahájilo Mariánský rok za rodiny

Jde o dobu vyhrazenou modlitbě a Panně Marii, abychom mohli žádat matku Ježíše Krista a všech lidí, aby se přimlouvala za rodiny ve světě i v Indii. V tomto duchu bombajská komunita Opus Dei uvítala mariánský rok oznámený Mons. Javierem Echevarríou. Tato mimořádná doba začala 28. prosince, v den, na který připadá liturgický svátek Svaté rodiny.