sv. Florián / po 4. květen 2015

Pocházel z Norika, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl... (pokračování)

Kasper není papežův teolog, říká významný africký kardinál

Významný africký kardinál říká, že německý kardinál Walter Kasper – jenž rozdmýchal kontroverze svými názory podporujícími podávání eucharistie rozvedeným osobám, které uzavřely nový sňatek – nereprezentuje nutně teologické postoje papeže Františka.

Nepál: odhalena zločinecká organizace, která prodávala ženy Islámskému státu

Nepálská policie sestavila seznam šesti indických a nepálských podezřelých, zabavila falešné pasy, fotografie obětí a 900 000 dolarů v hotovosti. Ženy pocházely z chudších vrstev. Generální inspektor řekl agentuře AsiaNews: „Byly vybrány, protože jsou levnější a poslušné.“

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Radikálně přepracovaný zákon o rodině v nikaragujském občanském zákoníku, známý též jako nový zákon o rodině, znovu potvrdil, že manželství je „nezbytným základem rodiny“ a že přirozená rodina je základem a jádrem dalšího rozvoje země. Zákon o rodině byl schválen nikaragujským národním shromážděním v červnu 2014 a vstoupil v platnost 8. dubna.

Novéna díkůvzdání Paladiu země české

Na poděkování za 70 let míru po ukončení 2. světové války a za 25 let obnovené církve po pádu komunismu nabízí kardinál Dominik Duka a další spolutvůrci novény příležitost k účasti na děkovných mších sv., při nichž bude vystaven originál Paladia - milostného obrazu Madony s dítětem, kterému je připisována zvláštní ochranná moc nad naší zemí.

Ohio: stanoveny morální standardy pro středoškolské učitele

Diecéze Cleveland v Ohiu stanovila nové standardy pro učitele na církevních středních školách, aby odpovídaly již dříve stanoveným normám pro učitele základních škol.

500 britských kněží žádá v otevřeném dopise synodu, aby pevně trvala na církevním učení

Téměř 500 britských kněží se rozhodlo pro neobvyklý krok a podepsalo otevřený dopis vyzývající otce na nadcházející synodě o rodině, aby vydali „jasné a rozhodné“ prohlášení ohledně církevního učení o manželství a sexualitě.